<%@ Language=VBScript %> Artflies. Classic Salmonflies tied without a vise
   

 
Artflies. Classic Salmonflies
tied without a vise
       
 
Flugbindnings materialen som används i den klassiska flugbindningen ställer stora krav på oss flugbindare. Man måste lära sig de olika materialen, en del har namn som bara finns i flugbindarspråket som t.ex. Blue Chatterer och även hur de olika fjädrarna ska användas, vilka som går att gifta ihop med varandra. Du måste kunna välja ut rätt fjädrar för t.ex. vingarna, så att de inte är för grova, detta för att inte vingarna ska kollapsa när de binds in, men även hur stor sektion av varje fjäder du ska klippa ut så att inte vingen eller sidorna blir för tjocka eller för höga i förhållande till krokstorleken.

De olagliga, ”äkta” materialen från utrotningshotade djur som inte hör hemma i vår flugbindning idag, måste vi ha substitut för även om dessa förekommer i de klassiska mönster beskrivningarna.
Det finns många bra substitut för dessa material, som vi kan och ska använda istället. Min förhoppning är att bilderna på fjädrar, fåglar och förslagen till substitut som finns omnämnda är till hjälp för dig, men också att du med hjälp av bilderna kanske kan hitta eget ersättningsmaterial till dina laxflugor. Det finns företag som erbjuder ”äkta” material till försäljning. Om du köper dessa ska du vara noga med att få med Cites intygen som ska finnas med, så att du vet att materialen inte kommer från tjuvjagade fåglar. Det är nog så att vi laxfiskare vill gärna stå i frontlinjen för att rädda vildlaxen, men när det kommer till t.ex. Jungle Cock så blir vi glada att vi fick tag på en bra nacke och funderar inte så mycket över vart nacken kommer ifrån.

När jag började binda klassiska laxflugor så kasserade jag massor med material eftersom jag trodde att dessa var av för dålig kvalitet för att kunna användas. Jag upptäckte snart att man kunde tvätta t.ex. Kalkon fjädrar och sedan blåsa dessa torra med en hårfön med gått resultat. Även material som är tilltryckta av förpackningen de legat i, går att återställa med ett bad. Många gånger kan materialen se sämre ut än vad de egentligen är men man ska vara på sin vakt så att man inte köper fjäder som är direkt skadade av insekter eller plockningsmaskinen, det sistnämnda kan man se på t.ex. kalkonfjädrar, de har ränder som går tvärs över fjädern.

Många fjädersorter finns att köpa i påsar. Dessa säljs som osorterade och detta alternativ är sällan bra. Fördelen med att köpa hela skinn /nackar om det finns eller sorterat är att du får de storlekar som du vill ha,

Ett stort problem är att många handlare inte har den kvalitén ska vara på fjäder. Detta kanske bero på att det är större efterfrågan på hårmaterial till fiskeflugor och tillgången på fjäder från olika leverantörer blir lidande av detta.

Jag har använt de engelska namnen på materialen i rubrikerna. Oftast använder man sig av mönsterbeskrivninar som är skrivna på engelska och jag tror att det blir enklare för dig att hitta och lära dig de olika materialen på så sett.

        
   
   

   
           
     
Artflies. Classic Salmonflies tied without a vise • www.artflies.com • info@artflies.com